20170503_133123.jpg
Seilas 4.jpg
DSC_2685.JPG

RIGG:

En riktig trimmet og vedlikeholdt rigg er viktig for sikkerheten ombord, samt for båtens seilegenskaper.

 

En riggsjekk bør derfor gjøres minst en gang i året og gjerne oftere - spesielt etter lengre seilaser med mye belastning på riggen. 

 

Vi tilbyr riggsjekk, reparasjon og montering av alle typer rigg.

PRIS PÅ RIGGSJEKK:

  < 26 fot - Kr. 2900,-

27-30 fot- Kr. 3200,-

31-35 fot -  Kr. 3500,-

 36-40 fot - Kr. 3900,- 

 41-45 fot - Kr. 4400,- 
46-50 fot - Kr. 4900,-

51-60 fot - Kr. 5700,-

Priser på riggsjekk forutsetter levering til vår servicebrygge.

Erik bilde rigg-side.jpg

SEILBÅTSERVICE GJØR-DET-SELV RIGGSJEKK!

1.Mastefot: mastetopp og elektriske koblinger

• Slitte og ødelagte trinser/skiver.

• Elektriske koblinger.

• Sprekker i masteprofilet eller korrosjon.

• Spinnakerblokk innfestning i topp av mast eller over forstag.

• Riggbolter og sikringen av disse.

• Drenering. Sjekk drenering i bunn av masten, kan det samle seg vann som kan forårsake frostsprengning i masten?

• Sitter masten fast der den går gjennom dekk? Masten skal sitte helt fast der den går gjennom dekk, enten ved bruk av egnede klosser eller kiler.

• Sjekk også profil for bulker der masten går gjennom dekk

• Sjekk om masten er rett sett ovenfra og under.

• Sjekk at masteprofilet hviler på hele mastefoten og ikke "står på helen"


2. FORSTAG / RULLESYSTEM ØVRE DEL

 

• Forstagsfeste i masten.

• Om forstag wire er ødelagt eller skadet
• Om top svivel fungerer som den skal og ikke er skadet.

• Sjekk om profilene er rette sett ovenfra

• Sjekk genoafall og trinse for genoafall

• Test at lager går lett


3. SPREDERE/SALINGSHORN

 

• Slark i salingshorn, salingshornet skal sitte fast.

• Salingshornet skal være rett

• Salingshornvinkel, salingshornene skal smile, normal vinkel er 5-6 grader

• At ytre og indre wire tilkoblinger sitter og ikke er skadet. • Salingshornbraketten sitter som den skal i masten og at det ikke er stor slitasje eller skader rundt innfestningen til salingshornet.

 
4. WIRE TERMINERINGER TIL MAST, VANT OG INNFESTNING

 

• Wire innfestninger til spredere indre og ytre

• Skader på profil og mast rundt innfestninger

• For korrosjon og skader i terminaler

• Løse og usikrede fester/innfestninger

• Wire ikke kommer vinklet ut fra innfestningen, wire skal ha bevegelsesmulighet.

• Kontroller hvordan terminalen hviler i bakplaten


5. BOM OG KICKFESTE

 

• Korrosjon.

• Braketter, skiver, fester.

• Skader på toggel, bolter og muttere.

• Profil er rett rundt innfestning til bom og kickfeste.


6. WIRE OG TERMINALER

 

• Deformering, vridninger eller skader på terminaler.

• Deformerte eller skadet terminaler.

• sprekker og skader. • Strekkfisker, at strekkfiskene er hele. Dersom en strekkfisk går tregt kan gjengene være ødelagt.

• Strekkfisker skal være korrekt sikret med mutter, split pin eller splint.


7. DEKKSUTSTYR

 

• Trinser og skiver i blokker.

• Test av avlastere.

• Test av vinsjer.

• Test av skinner og vogner løyganger.

• Sjekk av akterstagsløsning og terminal.


8. RULLESYSTEM

 

• Skader på wire eller rod.

• Skader på trommel, koblinger og lager.

• Terminering i dekk.

• Rulleline og vinkling av denne.

rigg3.jpg
Seilas 6.jpg
Seilas 12.jpg