top of page
Seilas 4.jpg
DSC_2685.JPG

RIGG:

En riktig trimmet og vedlikeholdt rigg er viktig for sikkerheten ombord, samt for båtens seilegenskaper.

 

En riggsjekk bør derfor gjøres minst en gang i året og gjerne oftere - spesielt etter lengre seilaser med mye belastning på riggen. 

 

Vi tilbyr riggsjekk, reparasjon og montering av alle typer rigg.

PRIS PÅ RIGGSJEKK:

  < 26 fot - Kr. 3306,-

27-30 fot- Kr. 3648,-

31-35 fot -  Kr. 3990,-

 36-40 fot - Kr. 4446,- 

 41-45 fot - Kr. 5016,- 
46-50 fot - Kr. 5586,-

51-60 fot - Kr. 6498,-

Priser på riggsjekk forutsetter levering til vår servicebrygge.

*Priser for båter med 1mast

Erik bilde rigg-side.jpg
riggcheck.jpg
Selden logo.png
logo sparcraft.png
Picture1-300x37.png
Offshore_Brandmark_Primary_64ceaa45-a84f-4fcf-afd2-057057b80c5e.webp

SEILBÅTSERVICE GJØR-DET-SELV RIGGSJEKK!

1.Mastefot:  beslag, sjakler, trinser, elektriske kabler

• Slitte og ødelagte trinser/skiver.
• Elektriske koblinger.
• Sprekker og korrosjon i beslag og masteprofil.
• Spinnakerblokk innfestning i topp av mast eller over forstag.
• Riggbolter og sikringen av disse.
• Drenering. Sjekk drenering i bunn av masten, kan det samle seg vann som kan forårsake frostsprengning i masten?
• Sitter masten fast der den går gjennom dekk? Masten skal sitte helt fast der den går gjennom dekk, enten ved bruk av egnede klosser eller kiler.
• Sjekk også profil for bulker der masten går gjennom dekk
• Sjekk om masten er rett sett ovenfra og under.
• Sjekk at masteprofilen hviler på hele mastefoten og ikke "står på helen"

2. FORSTAG / RULLESYSTEM ØVRE DEL
 
• Forstagsfeste i masten.
• Om forstag wire er ødelagt eller skadet
• Om top svivel fungerer som den skal og ikke er skadet.

• Sjekk om profilene er rette sett ovenfra
• Sjekk genoafall, trinse for genoafall, evnt fallfører
• Test at lager går lett

3. SPREDERE/SALINGSHORN
 
• Slark i salingshorn, salingshornet skal sitte fast.
• Salingshornet skal være rett
• Salingshornvinkel, salingshornene skal smile, normal vinkel er 5-6 grader
• At ytre og indre wire tilkoblinger sitter og ikke er skadet.
• Salingshornbraketten sitter som den skal i masten og at det ikke er stor slitasje eller skader rundt innfestningen til salingshornet.

 
4. WIRE TERMINERINGER TIL MAST, VANT OG INNFESTNING

 
• Wire innfestninger til spredere indre og ytre
• Skader på profil og mast rundt innfestninger
• For korrosjon og skader i terminaler
• Løse og usikrede fester/innfestninger
• Wire ikke kommer vinklet ut fra innfestningen, wire skal ha bevegelsesmulighet.
• Kontroller hvordan terminalen hviler i bakplaten

5. BOM OG KICKFESTE
 
• Korrosjon og sprekker.
• Braketter, skiver, fester.
• Skader på toggel, bolter og muttere.
• Profil er rett rundt innfestning til bom og kickfeste.

6. WIRE OG TERMINALER
 
• Deformering, vridninger eller skader på terminaler.
• Deformerte eller skadet terminaler.
• sprekker og skader. • Strekkfisker, at strekkfiskene er hele. Dersom en strekkfisk går tregt kan gjengene være ødelagt.
• Strekkfisker skal være korrekt sikret med mutter, smart pin eller splint.

7. DEKKSUTSTYR
 
• Trinser og skiver i blokker.
• Test av avlastere.
• Test av vinsjer.
• Test av skinner og vogner løyganger.
• Sjekk av akterstagsløsning og terminal.

8. RULLESYSTEM
 
• Skader på wire eller rod.
• Skader på trommel, koblinger og lager.
• Terminering i dekk.
• Rulleline og vinkling av denne.
• Ulyder ved rulling.

rigg3.jpg
Seilas 6.jpg
Seilas 12.jpg
DSC_2688.JPG
bottom of page